loader image
Cảm Âm Bến Thượng Hải Sáo Trúc

Cảm Âm Bến Thượng Hải Sáo Trúc

Cảm âm Bến Thượng Hải tone thấp và tone cao\ Hướng dẫn thổi sáo trúc cảm âm bến thượng hải Bến Thượng Hải sáo trúc là một bản nhac rất nổi tiếng ở mức độ dễ, ai chơi sáo cũng có thể bắt đầu tập sáo trúc với bài cảm âm Bến Thượng Hải này. Bài sáo sử dụng sáo Đô C5...
Cảm Âm Sao Trời Làm Gió – NAL | Sáo Si giáng Bb4 | Beat sáo trúc Sao Trời Làm Gió – Nal

Cảm Âm Sao Trời Làm Gió – NAL | Sáo Si giáng Bb4 | Beat sáo trúc Sao Trời Làm Gió – Nal

Cảm âm Sao Trời Làm Gió – Dành cho sáo trúc si giáng Bb4 Hướng dẫn Sao Trời Làm Gió Cảm Âm Sáo Trúc Khi tập bài sáo trúc Sao Trời Làm Gió này các bạn lưu ý sử dụng sáo Si Giáng Bb4 để hoà tấu chuẩn beat gốc của NAL. Bài hát có sử dụng cặp note Fa – Si nên...
4 Công Đoạn Xử Lý Nứa Làm Sáo Trúc

4 Công Đoạn Xử Lý Nứa Làm Sáo Trúc

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG ĐOẠN XỬ LÝ ỐNG NỨA LÀM SÁO… Tại Sáo Trúc Hoàn Kiếm , tất cả nguyên liệu nứa, trúc đều được xử lý qua 4 công đoạn cho tới khi sẵn sàng cho việc chế tác làm sáo trúc. Hong khô hoàn toàn Công đoạn đầu tiên sau khi những cây nứa được đưa về kho sẽ...
0
YOUR CART
  • Không có sản phẩm trong giỏ hàng